Etiopatogeneze civilizačních onemocnění

277 Kč
: 1A052
: skladem
: Knihy
: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Etiopatogeneze civilizačních onemocnění Kniha etiopatogeneze civilizačních onemocnění představuje utříděný soubor informací vztahujících se ke zdraví a nemoci, k rizikovým faktorům, etiopatogenezi civilizačních onemocnění i k základním principům jejich prevence. Kniha je koncipována jako studijní materiál vhodný pro frekventanty zdravotnických oborů, oborů vztahujících se k péči o zdraví člověka a pro studenty oboru výchova ke zdraví. Avšak i ten, kdo se o své zdraví zajímá z vlastní iniciativy, zde najde množství informací užitečných k posílení vlastního zdraví. Kniha je rozdělená do několika hlavních kapitol. První kapitola se věnuje problematice zdraví a navazující druhá kapitola pak problematice nemoci, třetí se zabývá imunitou a obranou organizmu, čtvrtá podporou zdraví a prevencí, pátá prevenci infekčních onemocnění a šestá prevencí neinfekčních (civilizačních) onemocnění. Sedmá kapitola se podrobněji zabývá faktory životního stylu a osmá kapitola podává podrobný přehled jednotlivých civilizačních onemocnění. Poslední, devátá kapitola, se věnuje problematice homotoxikologie. V úvodu každé kapitoly jsou uvedena základní klíčová slova charakterizující stěžejní témata daného problému, v závěru každé kapitoly jsou uvedeny otázky sloužící k prověření získaných znalostí a následně jsou uvedeny úkoly k zamyšlení, prověřující schopnost studenta se hlouběji problematikou zabývat v reálné praxi. Kniha vychází ze zdrojů a poznatků mnohých českých i zahraničních autorů a z velké části je inspirována tematicky souvisejícími autorovými díly: Poradce pro výživu (Kastnerová, M., Nová Forma, 2011) a Poradce zdravého životního stylu (Kastnerová, M., Nová Forma, 2012).
Položit dotaz k produktu Etiopatogeneze civilizačních onemocnění
Charakteristika produktu
AutorMarkéta Kastnerová
Rok vydání2016
Počet stran162
Rozměry217 x 293 mm
Jazyk vydáníčeština
ISBN978-80-7394-621-0

K tomuto produktu doporučujeme