Enioanatomický výkladový slovník

Kniha 10. Česky. Vyšlo v květnu 2012. 1592 stran. ISBN 978-80-970284-3-5. MM a spol., s.r.o., Slovenská republika
3 000 Kč
: 1A010
: skladem
: Knihy
: MM a spol.

Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl.

Enioanatomický výkladový slovník je napsán jako univerzální informační příručka o jemnohmotných tělech a může být využíván jako učební pomůcka. Termíny jsou vykládány tak, aby byla ukázána stavba, forma, struktura, vnitřní architektonika, topografie, funkce, funkční možnosti a klasifikace jemnohmotných těl a jejich struktur.

Poprvé na světě jsou vykládány termíny informačně-energetické hmoty, životní informačně-energetické bioplazmy, základní, komponentní a identická jemnohmotná těla, čakry, čakerní kužely, čakerní systém, čakerní mikrokanály, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, jejich systémy a mikrokanály, meridiánové biologicky aktivní body, anastomózní uzly spojení, systémy kanálů, mikro-, ultra- a subultrakanálů, sítě subultrakanálů, holografické integrace jemnohmotných těl, strukturálně-funkční stavy a režimy fungování jemnohmotných těl, čaker, obalů a mnoho jiného.

Slovník je určen odborníkům eniologických oborů o člověku, studentům univerzit, posluchačům eniologických, eniopsychologických a duchovních akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu, lékařům, léčitelům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, pedagogům, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, vychovatelům, trenérům, teologům a duchovním učitelům, kteří provádějí enioanatomickou, eniofyziologickou, eniopsychickou, eniomedicínskou, eniopedagogickou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.

Na 1 592 stranách je ve slovníku řazeno 17 233 slovníkových článků podle abecedy. Dalších 117 558 termínů bez interpretace je v určité strukturní logice jednotlivých enioanatomických struktur uvedeno v elektronické verzi dodatku ke slovníku na vloženém CD.

Slovník pomáhá:

 • dalšímu vývoji enioanatomické nomenklatury a enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • výuce enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • jednoznačnému výkladu enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • správnému a přesnějšímu poznávání enioanatomické podstaty člověka
 • tomu, aby se enioanatomie stala základem eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických disciplín o člověku
 • pochopení a uvědomění si celou společností významu enioanatomie a vývoje jemnohmotných těl člověka pro lidský život
 • využívat enioanatomické informace pro kontrolu, hodnocení, prognózu a diagnózu stavu a vývoje jemnohmotných těl člověka
 • provádět vědecké výzkumy a získávat nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech
 • tomu, aby se enioanatomické informace o jemnohmotných tělech staly základem jejich všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje a základem vysoce duchovní, PSI-fenomenální a božské výchovy, výuky a vývoje člověka
 • přiblížit dobu, kdy se vývoj jemnohmotných těl stane základní složkou zdravého způsobu života a univerzální enioanatomickou technologií sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • uznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako vědecké a výukové disciplíny
 • zavedení enioanatomie jemnohmotných těl člověka do výukového procesu všech stupňů škol, a mnoho dalšího.

Celkově slovník umožňuje završení formování enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako nové vědecké a výukové disciplíny, určuje směr vědeckého výzkumu enioanatomie a přispívá k využívání enioanatomických znalostí v rozmanitých eniologických technologiích výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Položit dotaz k produktu Enioanatomický výkladový slovník
Charakteristika produktu
AutorAnatolij Vasiľčuk
Rok vydání2012
Počet stran1592
Rozměry205 x 278 mm
Jazyk vydáníčeština
ISBN978-80-970284-3-5

K tomuto produktu doporučujeme