12. 6. 2017

Publikujte v časopisu Eniologie člověka

Redakční rada časopisu Eniologie člověka zve ke spolupráci vědce, profesory, docenty, biology, lékaře, psychology, pedagogy, trenéry, aspiranty, odborníky, studenty a jiné specialisty, obeznámené laiky i kritické oponenty. Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články, pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Všichni mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků.

Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu.

Publikovat v časopisu Eniologie člověka lze články:

  • vědecké a vědecko-odborné (splňují kritéria a jsou psány formou vědeckého článku)
  • odborné (jsou psány autorskou formou)
  • populárně-vědecké, naučné, tématické, úvahy apod. (jsou psány autorskou formou).

Neodmítáme ani kritické a polemické články, pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

www.eniologiecloveka.cz