Co pro nás znamená den, ve kterém jsme se narodili (den 11. – 20.)
14. 8. 2011

Co pro nás znamená den, ve kterém jsme se narodili (den 11. – 20.)

Den narození 11 – CITLIVOST
Mistrovské číslo, nadané zvláštní vnímavostí, hlubokou senzitivitou a s darem intuice. Pod vlivem dvou jedniček se shledáme s lidmi velmi otevřenými, přímočarými, silnými, tvůrčími a nekonvenčními s mnohostranným talentem, nezávislí. Jiní pociťují vliv psychické dvojky, snílkové s bohatou fantazií a mimosmyslovým vnímáním, vynikající umělci.
Co pro nás znamená den, ve kterém jsme se narodili (den 1. – 10.)
23. 4. 2011

Co pro nás znamená den, ve kterém jsme se narodili (den 1. – 10.)

Den narození 1 – NEZÁVISLOST
Silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevědomý, touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor.
Co se odehraje v roce 2012 (část první)
6. 2. 2011

Co se odehraje v roce 2012 (část první)

Výkladů Majského kalendáře už bylo lidstvu nabídnuto mnoho. Díky astrologickým výpočtům z něj vycházejícím, je nám dokonce známo datum 21.12.2012, kterým tento kalendář končí. To přimělo lidstvo k tomu, že se vyrojila spousta spekulací, co onen „konec“ vlastně znamená, co že se to vlastně stane. Většinou jsou to dohady o „konci světa“ a mezi lidmi se pomalu šíří panika a strach.
Co se odehraje v roce 2012 (část druhá)
6. 2. 2011

Co se odehraje v roce 2012 (část druhá)

5D je prostor vědomě vyprojektovaný duchovně zralou bytostí, která pochopila všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů. Je to rozměr, kam se ona bytost, v případě pochopení, vědomě přesune. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe ze 3D. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním.