30. 5. 2011

Výstava v Městské knihovně Hodonín 1.6. - 10.7.2011

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás pozvala na výstavu uměleckých děl – obrazů mých přátel Sylvie Česlarové a Stanislava Kašpara, a svých vlastních fotografií z charitativní cesty do Indie. Výstava se koná od 1. června do 10. července 2011 v prostorách Městské knihovny Hodonín, vstup je zdarma, oskaz na stránky knihovny zde.
Výstava fotografií mé cesty po Indii v těchto prostorách byla uskutečněna na základě myšlenky a touhy podělit se o poznatky a dojmy z této nádherné země plné kontrastů a s tak odlišnou kulturou od evropské, kterou právě Indie je. Byla by škoda, aby zachycené momentky lidí žijících daleko od nás Evropanů, zůstaly někde schovány a zapomenuty.
Proto jsem se rozhodla vám předat, formou fotografií tyto krásné a emocionální zážitky Spolu s tímto i jistým poselstvím jsem požádala a přizvala k prezentaci své dva přátele malíře – paní Sylvii Česlarovou z Ostravy a Stanislava Kašpara z Prostějova, kteří zde v Hodoníně nejenom poprvé představují svá díla, ale dokreslují i celou atmosféru této výstavy, která se nese v duchu vyšších lidských rozměrů než jsou ty, jež běžně vnímáme v každodenním životě. I toto je účelem a myšlenkou výstavy.
Přeji vám příjemný zážitek ze všech děl, která shlédnete, protože si ve své duši odnesete mnohem více, než tušíte.
Přeji příjemnou podívanou.
S úctou Lenka Vláčilová
Poděkování
Děkuji ředitelce Městské knihovny Hodonín Mgr. Haně Šimonové za to, že mi umožnila tuto výstavu v prostorách knihovny uskutečnit. Děkuji panu Hiršlovi, že vzal na svá bedra organizační chod výstavy spolu s instalací děl ve spolupráci s panem Antonínem Salajkou. Děkuji samozřejmě i svým přátelům, paní Sylvince Česlarové a panu Stanislavovi Kašparovi, kteří poskytli svá krásná umělecká díla na výstavu. A poděkování také patří mému kamarádovi Ing. Věroslavovi Hudcovi za všestrannou pomoc.

Zároveň bych ráda zmínila, že vystavovaná díla jsou prodejná. Mnohá z nich lze shlédnout i na stránkách www.enioshop.cz. Tento web zároveň tuto výstavu podporuje a můžete se na něm dozvědět ještě další zajímavosti a informace. Další díla paní Sylvy Česlarové můžete také shlédnout na jejich vlastních stránkách www.vesmirtvori.cz. Obrazy paní Sylvy Česlarové jsou v současné době též k zakoupení na prodejně STYL MODA na národní třídě 27 Hodonín u hlavní křižovatky.
Další informace o dílech, fotografiích a výstavě se dozvíte právě ve zmíněné prodejně, na internetové stránce, popřípadě rádi zodpovíme vaše dotazy.
Vaše Lenka Vláčilová